OM w Polsce

Operation Mobilisation (w skrócie OM) działa od 1957 roku, niosąc ludziom praktyczną pomoc i realną nadzieję.

Dzieląc się miłością ze wszystkimi ludźmi, widzimy głęboką przemianę, która sięga nie tylko pojedynczych osób, ale również całych wspólnot i narodów. Szukamy kreatywnych sposobów działania w różnych okolicznościach i kontekstach kulturowych, odpowiadając na głębokie potrzeby, z poszanowaniem podmiotowości i sprawczości osób, którym służymy. Niezmiennie inspiruje nas postawa Jezusa: głębokie współczucie i troska o każdego człowieka, niezależnie od pochodzenia czy bagażu doświadczeń.

"Naszym celem jest cały świat!" - George Verwer, założyciel OM

Międzynarodowa wspólnota

Operation Mobilisation (w skrócie OM) to międzynarodowa organizacja, aktywna w 147 krajach oraz na statkach misyjnych. Działamy dzięki zaangażowaniu przeszło 4500 wolontariuszy i specjalistów z różnych dziedzin. W Polsce nasz międzykulturowy zespół działa w formie Stowarzyszenia, zarejestrowanego w Warszawie.

Pomoc i nadzieja

Organizujemy działania humanitarne, grupy samopomocowe, misje medyczne, projekty artystyczne i sportowe, zajmujemy się edukacją i mikroprzedsiębiorczością. Wspieramy osoby z doświadczeniem uchodźczym i zagrożone marginalizacją. Rozwijamy i zakładamy chrześcijańskie wspólnoty. Na pokładzie naszego statku prowadzimy największą na świecie pływającą księgarnię.

Nasza motywacja

Każdy z nas został poruszony i przemieniony przez osobę i dzieło Jezusa Chrystusa. Motywuje nas pragnienie, by ludzie ze wszystkich środowisk i narodów mogli doświadczyć niesamowitej miłości i nadziei, która płynie z przesłania Ewangelii. Ta sama miłość mobilizuje nas do działania i bezinteresownego dzielenia się swoim czasem i talentami dla dobra innych.

Twoja historia

W Polsce OM jest obecny od 1964 roku – w różnych formach służymy lokalnym społecznościom i mobilizujemy Polaków do zaangażowania w projekty w kraju i na całym świecie. Dołączyły do nas tysiące ludzi, a setki milionów doświadczyły praktycznej miłości i odkryły nadzieję dla swojego życia. Jednak wciąż mamy wiele do zrobienia. Również Ty możesz być częścią tej historii!

Gdzie pracujemy?

Nasza opowieść

Historia

Zobacz więcej

Stowarzyszenie

Zobacz więcej

Zaufanie i bezpieczeństwo

Zobacz więcej

Nasze wartości

Zobacz więcej

Zasady doktrynalne

Zobacz więcej

Co u nas słychać?

Newsletter OM w Polsce, informacje i inspiracja do działania.