Dom Kultur

Dom Kultur, znajdujący się na warszawskiej Pradze, jest miejscem spotkań, wsparcia i rozwoju dla ludzi z różnych kultur i narodów.

W gościnnej przestrzeni przy ul. Brzeskiej 18 każdego tygodnia odbywa się przeszło 20 różnych programów, oferowanych bezpłatnie: lekcje językowe, grupy wsparcia i terapeutyczne, zajęcia kreatywne i sportowe, warsztaty międzykulturowe, koncerty, oraz spotkania duszpasterskie. Raz w tygodniu odbywa się tu również dystrybucja pomocy humanitarnej (obowiązuje rejestracja).

Dom Kultur rozpoczął swoją działalność w 2023 roku, jako odpowiedź na potrzebę stworzenia inkluzywnego, międzynarodowego miejsca praktykowania chrześcijańskiej gościnności, w który odwiedzający stają się gospodarzami, aktywnie współtworząc program i ofertę pomocową. Dotychczas Dom Kultur gościł osoby z przeszło 60 krajów.

Dom Kultur – kalendarz wydarzeń
Facebook / Instagram
Adres: Brzeska 18, 03-737 Warszawa, otwarty pon-pt 10:00 – 20:00

Wspieram! Darowizna 50 ZŁ

Mehmon

“Mehmon” to w języku perskim gość, który jest mile widziany, a jego przyjście przynosi błogosławieństwo.

To również nazwa projektu, w ramach którego wspieramy mieszkańców ośrodków dla cudzoziemców i osoby z doświadczeniem uchodźczym, które budują nowe życie w Warszawie.

Co tydzień prowadzimy program nakierowany na integrację i wsparcie psychospołeczne w Ośrodku dla Cudzoziemców w Lininie oraz program wolontariacko-edukacyjny w Warszawie; regularnie odwiedzamy też zamknięte ośrodki dla cudzoziemców w całej Polsce.

Pomagamy osobom z doświadczeniem uchodźczym w nauce języka polskiego, organizacji życia w nowym środowisku i zaspokojeniu podstawowych potrzeb. Oferujemy również wsparcie duszpasterskie: współpracujemy z kościołem arabskojęzycznym i tworzymy wspólnotę perskojęzyczną.

Wspieram! Darowizna 50 ZŁ

OpSAFE

Program grupowych zajęć dla dzieci po doświadczeniu nagłej zmiany, trudnych okoliczności życiowych, traumy i stresu.

Opsafe został opracowany przez specjalistów w oparciu o wiedzę i doświadczenie świadczenia pomocy w warunkach uchodźstwa, wojny czy klęsk żywiołowych. Program jest skierowany do dzieci z Ukrainy, może być też wykorzystany w grupach mieszanych.

Celem pięciodniowych zajęć w formie półkolonii jest odbudowanie poczucia bezpieczeństwa, integracja, wzmocnienie więzi i złagodzenie symptomów związanych ze stresem pourazowym. Program można również zaadaptować do innych formatów.

Nasz zespół nie tylko ogranizuje zajęcia OpSAFE, ale również regularnie szkoli wolontariuszy do świadczenia pierwszej pomocy psychologicznej dzieciom – przeszkoliliśmy setki wolontariuszy i wdrożyliśmy program dla tysięcy dzieci w lokalizacjach w całej Polsce.

Facebook OpSAFE w Polsce

Wspieram! Darowizna 50 ZŁ

Response Team - ośrodki pobytowe

Cotygodniowe zajęcia integracyjne dla dzieci i dorosłych w Ośrodkach pobytowych dla Ukraińców.

Zajęcia, realizowane w trzech ośrodkach w okolicach Warszawy, skupiają się na wsparciu psychospołecznym mieszkańców, zarówno dzieci jak i dorosłych. Przeszkoleni wolontariusze pracują w międzykulturowych i międzynarodowych zespołach – w sumie gościliśmy przeszło 300 wolontariuszy z kilkudziesięciu krajów.

Program obejmuje zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne i muzyczne, ćwiczenia relaksacyjne, konwersacje w języku angielskim oraz storytelling w oparciu o historie biblijne. Spotkania zawierają również elementy zapobiegania krzywdzeniu i przemocy.

Response Team to zespół szczególnie przystosowany do szybkiego, elastycznego reagowania na pojawiające się potrzeby. We wcześniejszych etapach wojny w Ukrainie, stacjonował również przy przejściach granicznych w Dorohusku i Zosinie oraz prowadził programy w Okunince w woj. lubelskim, świadcząc pomoc dla przeszło 70 000 osób.

Wspieram! Darowizna 50 ZŁ

Bazar Pomocy

Żywność, odzież czy środki higieniczne – to wszystko jest niezbędne, żeby odbudować nadzieję i poczucie sprawczości. Swoją misję rozumiemy jako troskę o całego człowieka, również materialną. Realizujemy ją poprzez dystrybucje pomocy rzeczowej oraz transporty humanitarne.

Bazar Pomocy to projekt realizowany w Warszawie, w którym uczestniczy przeszło 1000 rodzin, korzystając z regularnego wsparcia materialnego (nowa odzież i obuwie, żywność, chemia, kosmetyki). Beneficjentami są osoby z grup szczególnie wrażliwych w populacji uchodźczej: osoby z niepełnosprawnościami, wdowy, emeryci sprawujący opiekę nad małoletnimi wnukami. Aby uzyskać pomoc, należy przejść proces kwalifikacji.

W latach 2022-2024 organizowaliśmy również regularne transporty jedzenia, materiałów medycznych i ubrań do miejscowości przyfrontowych w Ukrainie, gdzie przekazaliśmy przeszło 300 ton pomocy materialnej.

Główni partnerzy projektu:

  • FAIR (Fellowship Aid and International Relief) Canada
  • STARS4KIDS-Stiftung Profifußballer helfen Kindern
  • The Madison Floyd Foundation
  • Dobro Czynić OPP
  • Emmanuel Foundation

Wspieram! Darowizna 50 ZŁ

Zespół Kutno

W Kutnie, razem z lokalnym kościołem, od wielu lat organizujemy programy profilaktyczne dla młodzieży, zajęcia językowe, warsztaty sportowe, spotkania międzykulturowe i inne działania wspierające lokalną społeczność.

Pomagamy ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, cudzoziemcom, osobom wychodzącym ze środowisk przemocowych. Prowadzimy programy integracyjne z rodzinami z Ukrainy.

Wspieram! Darowizna 50 ZŁ

TeenStreet

Wielopłaszczyznowe wsparcie nastolatków w świecie, który jest nieprzewidywalny i pełen napięć. To młodzieżowy ruch, inspirujący do życia pełnego celu i wartości, płynących z naśladowania Jezusa.

Teenstreet to inicjatywy wzmacniające ich poczucie sensu, tożsamość i uwalniające potencjał dobra, który widzimy w młodym pokoleniu. To przyjaźń, edukacja, regularne wydarzenia integracyjne oraz coroczny wyjazd na spotkanie z tysiącami młodych ludzi z całej Europy.

Program skierowany jest do młodzieży w wieku 13-18 lat, posługującej się językiem ukraińskim (polskim, rosyjskim).

Wspieram! Darowizna 50 ZŁ

Mobilizacja: Globalne zaangażowanie

Świat potrzeb nie kończy się na Polsce! Zespół Mobilizacji organizuje spotkania, warsztaty i szkolenia dotyczące zaangażowania w globalne projekty OM.

Przygotowujemy wolontariuszy i misjonarzy, rozwijamy świadomość międzykulturową, uczymy dobrych praktyk – wszystko po to, by skutecznie nieść nadzieję i pomoc do wszystkich narodów.

Nasi mówcy to praktycy, z szeroką wiedzą i bogatym doświadczeniem międzykulturowym. Przygotowują programy odpowiednie do kontekstu, wieku i zainteresowań słuchaczy.

Wspieram! Darowizna 50 ZŁ

Kino dla dzieci z Ukrainy

100 projekcji filmowych dla dzieci w ośrodkach uchodźczych w całej Polsce (m.in. w Płocku, Warszawie, Katowicach, Krakowie, Żywcu, Łodzi, Lublinie, Kutnie i Bielsku-Białej)! Projekcje kinowych hitów dla najmłodszych połączyliśmy z lekcją bezpieczeństwa i materiałami podnoszącymi świadomość zagrożeń oraz wzmacniających kompetencje do podejmowania właściwych wyborów.

Projekt został zrealizowany w latach 2022-23 ze środków Fundacja Orlen.

Co u nas słychać?

Newsletter OM w Polsce, informacje i inspiracja do działania.