Wsparcie dla Twojej wspólnoty

Wierzymy, że misja dotyczy całego Kościoła i wszystkich pokoleń, a kiedy realizujemy słowa Pana Jezusa, zapisane w Ewangelii Mateusza 28:19-20, nasze wspólnoty doświadczają ożywienia i wzrostu.

Zadaniem OM jest wspierać i mobilizować wszystkich naśladowców Jezusa do efektywnej służby wśród wszystkich narodów. Nie możemy i nie chcemy działać niezależnie od kościoła – wykorzystujemy swoją wiedzę, doświadczenie i zasoby, by wspierać i inspirować jak najwięcej wspólnot.

Co możemy zaoferować?

 • Kazanie lub wykład biblijny na temat misji
 • Prezentacja na temat globalnych potrzeb oraz pracy misyjnej w Polsce i na świecie (podczas nabożeństwa lub spotkania w mniejszym gronie)
 • Program dla dzieci, młodzieży. Symulacje misyjne w wirtualnej rzeczywistości (system VR)
 • Interaktywne spotkanie modlitewne poświęcone narodom, które mają ograniczony dostęp do Ewangelii
 • Warsztaty, m.in.:
  1. Inteligencja międzykulturowa w kontekście służby
  2. Jak dzielić się Ewangelią?
  3. Dlaczego i jak wspierać misjonarzy?
  4. Religie świata
 • Pomoc w założeniu i prowadzeniu grupy misyjnej w kościele
 • Krótkoterminowe wyjazdy misyjne i międzynarodowy wolontariat
 • Wsparcie osób, które chcą służyć poza Polską – przygotowanie, kompleksowa opieka, powrót

Porozmawiaj z nami

Konferencja ZOOM+

ZOOM+ to ogólnopolskie wydarzenie, którego celem jest poszerzenie horyzontów wiary i działania wśród chrześcijan w Polsce. Od pierwszego spotkania, które zorganizowaliśmy w 2015 roku, doświadczamy przełomów jakie przynosi wspólne szukanie odpowiedzi na wyzwania i potrzeby świata poza murami naszych kościołów.

ZOOM+ to święto globalnej perspektywy Kościoła: kilkuset uczestników, kilkudziesięciu mówców i warsztatowców z Polski i z całego świata oraz kilkanaście organizacji misyjnych. To trzy dni wypełnione wiedzą, inspiracją, głębokimi duchowymi przeżyciami i krokami wiary, które zmieniają całe życie i świat wokół nas.

Kolejny ZOOM+ odbędzie się w kwietniu 2025 – więcej informacji już wkrótce!

ZOOM+ na Facebooku

Co u nas słychać?

Newsletter OM w Polsce, informacje i inspiracja do działania.