Służymy wszystkim ludziom, niezależnie od przekonań i statusu społecznego.

Nasze działania jednoczą chrześcijan różnych wyznań, którzy identyfikują się z podstawową chrześcijańską doktryną.

1.Wierzymy, że Pismo Święte, zarówno Stary jak i Nowy Testament, powstało pod natchnieniem Ducha Świętego, jest nieomylne i stanowi najwyższy autorytet dla Kościoła. 2.Wierzymy w jednego Boga, w trzech odwiecznych osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego.
3.Wierzymy w absolutną boskość i pełne człowieczeństwo naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Wierzymy w Jego narodzenie z dziewicy, Jego bezgrzeszne życie, w autentyczność dokonywanych przez Niego cudów, w Jego śmierć ku zbawieniu, w Jego zmartwychwstanie w ciele i w Jego obecne wstawiennictwo w Niebie. 4.Wierzymy w osobowy charakter i boskość Ducha Świętego. Wierzymy, że On daje życie, uświęca, wyposaża i pokrzepia wierzących.
5.Wierzymy, że na początku stworzenia człowiek nie był splamiony grzechem. Kuszenie Szatana doprowadziło go do upadku, czego konsekwencją dla całej ludzkości stało się potępienie, czyli oddzielenie od Boga. 6.Wierzymy, że człowiek jest zbawiony przez pokutę i wiarę w doskonałe dzieło Chrystusa. Usprawiedliwienia dostępujemy wyłącznie dzięki łasce.
7.Wierzymy, że Kościół to ciało Jezusa Chrystusa złożone ze wszystkich wierzących. Obecnie zadaniem Kościoła jest uwielbianie Boga, doskonalenie świętych i ewangelizacja świata. 8.Wierzymy, że Pan Jezus Chrystus powróci, by wypełnić nasze zbawienie i ustanowić Swoje Królestwo.

Twoja darowizna zmienia życia

OM jest organizacją non-profit, działającą dzięki ofiarności tysięcy darczyńców na całym świecie. Włącz się, by razem z nami wpływać na przemianę życia pojedynczych osób i całych społeczności.

Co u nas słychać?

Newsletter OM w Polsce, informacje i inspiracja do działania.