Tysiące ludzi z przeszło 150 narodów, połączonych jedną wizją. OM realizuje na świecie i w Polsce różnorodne programy, angażując się w rozmaite obszary ludzkich potrzeb i życia społecznego.
Łączą nas wszystkich wspólne wartości:

 

Naśladowanie Jezusa

Kierujemy się miłością i empatią, których źródłem jest Chrystus, w oparciu o autorytet Jego Słowa, poprzez świadectwo o Nim w naszym codziennym życiu, wspierani mocą Ducha Świętego.

Przemiany społeczne

Z oddaniem zabiegamy o sprawiedliwość i dobro; budując pracę zgodnie z chrześcijańskimi zasadami, uczestniczymy w procesie przemiany życia poszczególnych osób i całych wspólnot, na całym świecie.

Różnorodność, w oparciu o sprawiedliwość płynącą z Biblii

Jako naśladowcy Jezusa doceniamy naszą różnorodność w Nim, traktując wszystkich ludzi z miłością i szacunkiem jako osoby o równej wartości – mężczyzn i kobiety z różnych kultur, w różnym wieku, z różnych kontekstów teologicznych i społeczno-ekonomicznych.

Strategiczne innowacje

Staramy się być odważni, kreatywni, adekwatni i dynamiczni w działaniu, dokonując nieustannej ewaluacji postępów w wypełnianiu naszej misji.

Wzajemne oddanie

Świadomie współdziałamy z osobami i organizacjami o podobnych celach, wspierając ich z pokorą, oddaniem i hojnością.

Twoja darowizna zmienia życia

OM jest organizacją non-profit, działającą dzięki ofiarności tysięcy darczyńców na całym świecie. Włącz się, by razem z nami wpływać na przemianę życia pojedynczych osób i całych społeczności.

Co u nas słychać?

Newsletter OM w Polsce, informacje i inspiracja do działania.