Polityka Ochrony Dzieci

Stowarzyszenie Operation Mobilisation w Polsce stawia sobie za cel tworzenie środowiska, w którym dzieci mogą się bezpiecznie rozwijać fizycznie, emocjonalnie i duchowo.

Z najwyższą powagą traktujemy swoją odpowiedzialność za ochronę i zabezpieczenie dobra dzieci we wszelkich obszarach swojej działalności. Jesteśmy zobowiązani do zrobienia wszystkiego, co w naszej mocy, aby chronić dzieci, które korzystają z naszych świadczeń, które uczestniczą w naszych programach lub z którymi mamy kontakt.

Celem Polityki Ochrony Dzieci w Stowarzyszeniu jest uznanie, że dzieci są podatne na krzywdzenie i zasługują na prawo do ochrony.

Inspektor Ochrony Dziecka w Stowarzyszeniu:
Katarzyna Gutowska-Maślanka, tel. +48 605 677 767, email katarzyna.gutowska@om.org

Polityka Ochrony Dzieci OM

PSEA: Ochrona przed wykorzystywaniem seksualnym i krzywdzeniem

OM w Polsce działa na rzecz promowania godności najbardziej bezbronnych osób, opierając się na przekonaniu, że każda istota ludzka jest obrazem i odbiciem Boga (Imago Dei), a zatem jej wartość, godność i znaczenie muszą być respektowane i chronione w sposób bezstronny i bez względu na jakiekolwiek inne przesłanki.

OM w Polsce uznaje, że podczas pracy w kontekstach humanitarnych istnieje ryzyko wykorzystywania seksualnego i krzywdzenia ze strony pracowników wobec społeczności beneficjentów.

OM w Polsce zobowiązuje się do egzekwowania polityki zerowej tolerancji wobec wykorzystywania seksualnego i krzywdzenia.

Inspektor PSEA w Stowarzyszeniu:
Jayne Dewsnap, tel. +48 724 893 861, email jayne.dewsnap@om.org

Kodeks PSEA OM w Polsce

Co u nas słychać?

Newsletter OM w Polsce, informacje i inspiracja do działania.