Twoja darowizna
zmienia życia konkretnych ludzi.

Wspieram!

OM jest organizacją non-profit, działającą dzięki ofiarności osób takich jak Ty. Każda darowizna wpłacona na nasze konto wydatkowana jest na cele pożytku publicznego. Włącz się, by razem z nami wpływać na przemianę życia pojedynczych osób i całych społeczności.

Odliczenia od podatku: Podatnik, rozliczający się z podatku dochodowego w Polsce, ma możliwość w rocznym zeznaniu podatkowym odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny przekazane na konto OM w kwocie nie wyższej niż 6% dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym.
Więcej o odliczaniu darowizn: PODATKI.GOV.PL

Na co przekazać darowiznę?

Możesz określić przeznaczenie wpłacanego wsparcia finansowego. Oto kilka pomysłów:

Konkretny kraj, w którym działamy
W tytule: Darowizna - Kraj

Konkretna osoba - misjonarz OM
W tytule: Darowizna - Imię i nazwisko

Konkretny projekt, który prowadzimy
W tytule: Darowizna - Projekt...

Jak dokonać wpłaty?

Wsparcie finansowe można przekazywać na konto Stowarzyszenia:

Przelewy z Polski:
Numer konta: 64 1020 1185 0000 4202 0298 2452
Stowarzyszenie Operation Mobilisation w Polsce
Ul. Obozowa 20/234, 01-161 Warszawa

Przelewy z zagranicy:
IBAN: PL 64102011850000420202982452
Name: STOWARZYSZENIE OPERATION MOBILISATION W POLSCE
Bank name: Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
Bank code: BPKOPLPW

Klęska głodu w Jemenie

W Jemenie od 2016 roku ludzie doświadczają głodu, brakuje dostępu do czystej wody i podstawowych świadczeń medycznych. Kryzys humanitarny w Jemenie ONZ określa „najgorszą od 100 lat klęską głodu na świecie”*.

Lokalni partnerzy OM w Jemenie od wielu lat oferują praktyczną pomoc najbardziej potrzebującym. Wspólnie dostarczamy żywność i wodę pitną, zaopatrujemy szpitale, zapobiegamy bezdomności, organizujemy podstawową edukację. Oferując monitorowanie i mentoring tych projektów, inwestujemy w wyposażanie lokalnych liderów, motywowanych miłością do Boga i ludzi.

100 zł

zapewnia podstawową żywność na miesiąc, dla jednej rodziny

200 zł

wystarczy, by szpital przez kolejną dobę mógł przyjmować pacjentów

Fundusz krajowy - zespół OM

Przeszło dwadzieścia osób, oddanych wizji tworzenia żywych wspólnot pośród wszystkich narodów, angażuje się w pracę OM w Polsce w pełnym wymiarze godzin. Mamy wspólne powołanie, choć różne historie - wielu naszych misjonarzy to osoby z doświadczeniem uchodźczym lub z krajów, w których panuje trudna sytuacja ekonomiczna. Jednakże każdy członek zespołu wnosi swój niepowtarzalny wkład.

Wspieranie finansowe konkretnych osób w zespole to wspaniały sposób, by umożliwić dynamiczny rozwój lokalnych działań. To właśnie ci ludzie są najcenniejszym elementem programów, które skutecznie dosięgają tysięcy ludzi w całej Polsce.

Nie mamy zewnętrznych źródeł finansowania wynagrodzeń. Nasz zespół funkcjonuje dzięki ofiarności indywidualnych osób i kościołów. Oprócz kosztów utrzymania, pozyskujemy też środki na szkolenia oraz wspieramy Polaków w zaangażowaniu w projekty w innych krajach. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz bliżej poznać nasz zespół lub wspierać konkretną osobę.

98 zł

koszt transportu publicznego dla jednej osoby, na miesiąc

220 zł

przeciętny miesięczny koszt obiadów w szkole dla jednego dziecka

Dobre zarządzanie


Wierzymy, że dobre zarządzanie i transparentność to również praktyczny wyraz miłości do Boga i ludzi. TUTAJ zapoznasz się ze sprawozdaniami finansowymi Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia nie pobiera wynagrodzenia za sprawowane funkcje.

Stowarzyszenie posiada własną Politykę Finansową, która określa m.in., że wsparcie przekazywane na konkretne projekty nie może być przenoszone na inne cele bez uprzedniego uzgodnienia z darczyńcami.

Co u nas słychać?

Newsletter OM w Polsce, informacje i inspiracja do działania.