Cele statutowe Stowarzyszenia

Operation Mobilisation w Polsce działa w formie stowarzyszenia, zarejestrowanego w Warszawie, pod nr KRS 0000825086 i liczy ok. 35 członków. Cele naszych działań, sformułowane w Statucie Stowarzyszenia, to:

  1. Organizowanie i niesienie pomocy w każdym wymiarze, w szczególności pomocy bytowej, edukacyjnej, medycznej, terapeutycznej i duszpasterskiej, wśród osób, które takiej pomocy potrzebują, w kraju i za granicą.
  2. Przekazywanie ludziom chrześcijańskiego przesłania nadziei i pojednania w oparciu o nauczanie i dzieło Jezusa Chrystusa (ewangelizacja), propagowanie chrześcijańskich wartości i upowszechnianie wiedzy biblijnej, szczególnie w środowiskach i krajach, w których są one nieznane.
  3. Udzielanie wszechstronnej pomocy w rozwoju istniejących i zakładaniu nowych wspólnot chrześcijańskich w różnych krajach.
  4. Inicjowanie, wspieranie i rozwijanie inicjatyw mających na celu ochronę praw i wolności człowieka, ochronę życia rodzinnego, profilaktykę społeczną oraz zapobieganie wykluczeniom społecznym.
  5. Prowadzenie działań integracyjnych, twórczych, edukacyjnych i opiekuńczych, wspierających indywidualny i społeczny rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych.
  6. Promocja i upowszechnianie idei wolontariatu, dobroczynności oraz współpracy – zarówno lokalnej, jak i międzynarodowej oraz między różnymi kościołami chrześcijańskimi.
  7. Krzewienie wiedzy o historii, kulturze i obyczajach miejsc, w których Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność, wspieranie skutecznej komunikacji międzykulturowej, zapobieganie ksenofobii i rasizmowi.

STATUT STOWARZYSZENIA

NASZE STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA: OCHRONA DZIECI I PSEA

 

Zarząd Stowarzyszenia II kadencji

Weronika Maria Czajko – prezeska
Roman Baranowski – członek zarządu
Adam Duliński – członek zarządu
Elżbieta Izabela Siewniak – członkini zarządu

Od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2026

 

Sprawozdania finansowe

SPRAWOZDANIE 2022
SPRAWOZDANIE 2021
SPRAWOZDANIE 2020

 

Komisja Rewizyjna II kadencji

Katarzyna Gutowska-Maślanka – członkini
Anna Mazurek – członkini

Od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2026

 

Raporty roczne (w języku angielskim)

RAPORT 2023
RAPORT 2022

Twoja darowizna zmienia życia

OM jest organizacją non-profit, działającą dzięki ofiarności tysięcy darczyńców na całym świecie. Włącz się, by razem z nami wpływać na przemianę życia pojedynczych osób i całych społeczności.

Co u nas słychać?

Newsletter OM w Polsce, informacje i inspiracja do działania.