Programy szkoleniowe

Czy jesteś gotów poświęcić kilka miesięcy, by pogłębić swoją relację z Bogiem, doswiadczyć życia w międzynarodowym zespole i służyć ludziom? Szukasz swojego miejsca w świecie misji? Udział w programie szkoleniowym będzie niezapomnianym doświadczeniem, które może na zawsze zmienić twoją przyszłość.

 • szkolenia

  Misyjny Trening Uczniostwa (MDT) - Południowa Afryka

  Co roku w dwóch kursach MDT bierze udział przeszło 100 osób z całego świata. Uczestnicy mieszkają w bazie treningowej niedaleko Pretorii i tam odbywa się większość zajęć szkoleniowych. Wykładowcami są doświadczeni misjonarze, a bloki tematyczne obejmują m.in. następujące zagadnienia: podstawy teologii, religie świata, uleczenie zranień i pojednanie, służba wśród dzieci, HIV i AIDS, służba sportowa. Uczestnicy kursu poznają możliwości zaangażowania w pracę misyjną w RPA i na świecie, uczą się duchowej dyscypliny i życia w międzykulturowym środowisku. Biorą też udział w kilku ewangelizacjach – wyjeżdżają na afrykańską wieś, uczą się dzielić Dobrą Nowiną w dzielnicy muzułmańskiej lub hinduskiej, odwiedzają bezdomnych, prostytutki, schronisko dla młodzieży. Każdemu z nich podczas całego treningu towarzyszy mentor. Wielu przedłuża pobyt w RPA do roku lub dwóch, przyłączając się do którejś z lokalnych służb OM, niektórzy odbierają powołanie do wyjazdu na misję długoterminową.

  Pierwszy kurs zaczyna się w lutym i trwa pięć i pół miesiąca (zakończenie w lipcu). Druga grupa zaczyna we wrześniu i kończy cztery i pół miesiąca później, w styczniu kolejnego roku. Szkolenie w RPA jest odpowiednie dla osób, które rozważają pracę misyjną w Afryce lub pragną rozwijać swoje powołanie. Ten znakomity program słynie z wysokiego poziomu dyscypliny i nieraz spartańskich warunków.

  Strona OM w Południowej Afryce
  Szkolenie LifeHope - Wielka Brytania

  Czy wiesz, że Europa jest obecnie najmniej zewangelizowanym kontynentem? Jest to potężne pole misyjne, a w związku z tym – także pole treningowe! Stary Kontynent jest prawdziwym tyglem ludzi różnych narodowości, ras, światopoglądów, religii, stylów życia, poziomów zamożności. Jednym z krajów, w których najlepiej można obserwować, jak na małej przestrzeni przecinają się drogi życiowe bardzo różnych osób, jest niewątpliwie Wielka Brytania. Obok wielu etnicznych wątków, wyraźny jest także polski akcent – ludzie szukający lepszego życia, szansy, nowej jakości. Czyż to nie wspaniała okazja do dzielenia się Ewangelią?

  Celem programu szkoleniowego w LifeHope jest przygotowanie uczestników do efektywnej służby w dynamicznie zmieniającej się współczesnej Europie. Trening, powiązany ściśle z ewangelizacją, odbywa się we współpracy z kościołami w Wielkiej Brytanii.

  Kursanci z całego świata tworzą społeczność, w której mogą wspólnie żyć i uczyć się od siebie nawzajem. Pierwszym etapem jest szkolenie wstępne, na które składają się kreatywne zajęcia i wykłady prowadzone przez misjonarzy z całego świata.

  Po jego ukończeniu, uczestnicy w niewielkich grupach podejmują służbę w różnych miastach, we współpracy z lokalnymi kościołami. Każda grupa zajmuje się czym innym – np. niektórzy działają w dzielnicach azjatyckich, inni wśród typowych białych Brytyjczyków. Niektóre są nastawione na pracę z młodzieżą lub dziećmi, inne na ewangelizację przez taniec lub konkretne grupy etniczne. Zespoły dobiera się w miarę możliwości zgodnie z możliwościami i zainteresowaniami uczestnikow.

  Podjęcie służby nie oznacza końca nauki – uczestnicy biorą udział w różnych projektach (odwiedzanie ludzi w domach, ewangelizacja uliczna, kluby młodzieżowe i dziecięce, służba wśród seniorów lub ubogich), a jednocześnie są do nich przygotowywani i szkoleni. Każdy kursant pozostaje też pod opieką mentora, z którym regularnie się spotyka.

  Szkolenia rozpoczynają się co roku we wrześniu i styczniu. Po trzytygodniowym szkoleniu wstępnym (Toolkit), uczestnicy spędzają 4 miesiące, służąc w grupach w oparciu o lokalne kościoły na terenie całej Anglii. Zainteresowani mogą przedłużyć szkolenie o kolejne 4 miesiące i dalej rozwijać się w służbie. Ci, którzy odnajdą przestrzeń swojego powołania, mogą przedłużyć pobyt aż do 24 miesięcy, pracując w stałym zespole skupionym na konkretnym projekcie.

  Strona OM LifeHope
  Asia Challenge Teams (ACT) - Azja

  Zajęcia z dzieciakami, pomoc ofiarom katastrof naturalnych, wspieranie kościoła, nauka języka angielskiego, służba sportowa… ACT to wyjątkowy program dla wszystkich, którzy rozważają długoterminową służbę misyjną w Azji lub pragną przeżyć niezwykłą przygodę, dzieląc się Dobrą Nowiną w całkowicie odmiennej rzeczywistości kulturowej. Szkolenie trwa rok lub dwa lata i w tym czasie uczestnicy mieszkają i służą po 6 miesięcy w różnych krajach Azji południowo-wschodniej. Dobrani w niewielkie międzynarodowe zespoły (3-4 osoby), we współpracy z kościołami, podejmują służbę dopasowaną do bieżących potrzeb. Jednocześnie uczą się miejscowego języka i starają się funkcjonować podobnie jak przeciętni mieszkańcy na danym terenie.

  Szkolenia Asia Challenge Teams mają już przeszło 20 lat tradycji. Praktyczną służbę uzupełniają szkolenia prowadzone przez misjonarzy i opieka lokalnego personelu OM. Jest to okazja by zanurzyć się w różnorodnej, skomplikowanej rzeczywistości kulturowej i religijnej Azji, doświadczyć pracy na polu misyjnym, a jednocześnie odkryć swoje talenty i powołanie.

  Strona OM Asia Challenge Teams
 • Chcesz podjąć wyzwanie?

  Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w którymś z programów szkoleniowych, skontaktuj się z nami! Odpowiemy na twoje pytania, doradzimy który program wybrać i jak sfinansować wyjazd. Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat i znać język angielski na poziomie komunikatywnym.

  Napisz do nas!