OM na świecie

Poznaj nas bliżej

Operation Mobilisation (w skrócie OM) to organizacja, która powstała w 1957 roku, a obecnie działa w przeszło 110 krajach. Naszą misją jest motywowanie i wyposażanie ludzi, by dzielili się Bożą miłością z mieszkańcami całej ziemi. Staramy się umacniać istniejące społeczności chrześcijańskie, a w miejscach, gdzie Jezus nie jest jeszcze znany – zakładać nowe.

 • ewangelizacja_circlEWANGELIZACJA

  Jeśli jesteś chrześcijaninem, to znaczy, że ktoś w jakiejś formie pomógł ci poznać Ewangelię. Czas tę Dobrą Nowinę przekazać dalej. Niech twoje życie stanie się opowieścią o cudownym Zbawicielu.

 • pomochum_circlPOMOC HUMANITARNA

  Czasem paczka żywności czy para butów, podarowane w imię Boże, znaczą więcej niż tysiąc kazań. To właśnie w miejscach kryzysu. w trudnych okolicznościach, doświadczysz niezwykłej Bożej dobroci.

 • kosciol_circlUMACNIANIE KOŚCIOŁA

  Pomnażanie i rozwój chrześcijańskich społeczności, opartych na biblijnym fundamencie, to cele wpisane w DNA każdej misji. Czasem otwarcie, a czasem mimo prześladowań – umacniając Kościół, będziesz tworzył jego historię.

 • sprawiedliwosc_circlGLOBALNA SPRAWIEDLIWOŚĆ

  Prześladowania, niewolnicza praca, przymusowa prostytucja, krzywdzenie dzieci, dyskryminacja całych grup społecznych – Bóg troszczy się o swoje stworzenie i sprzeciwia niesprawiedliwości. Stań się Jego głosem!

 • mentoring_circlMENTORING

  Mentoring to przekazywanie wiedzy i umiejętności, ale też coś więcej – to wspólna podróż z kimś, kto podtrzyma drabinę, po której ty będziesz mógł wspiąć się wyżej. Chodź, ucz się od innych, a potem sam stań się mentorem!

W co wierzymy

 1. Wierzymy, że Pismo Święte, zarówno Stary jak i Nowy Testament, powstało pod natchnieniem Ducha Świętego, jest nieomylne i stanowi najwyższy autorytet dla Kościoła.
 2. Wierzymy w jednego Boga, w trzech odwiecznych osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego.
 3. Wierzymy w absolutną boskość i pełne człowieczeństwo naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Wierzymy w Jego narodzenie z dziewicy, Jego bezgrzeszne życie, w autentyczność dokonywanych przez Niego cudów, w Jego zastępczą śmierć ku zbawieniu, w Jego zmartwychwstanie w ciele i w Jego obecne wstawiennictwo w Niebie.
 4. Wierzymy w osobowy charakter i boskość Ducha Świętego. Wierzymy, że On daje życie, uświęca, wyposaża i pokrzepia wierzących.
 5. Wierzymy, że na początku stworzenia człowiek nie był splamiony grzechem. Kuszenie Szatana doprowadziło go do upadku, czego konsekwencją dla całej ludzkości stało się potępienie, czyli oddzielenie od Boga.
 6. Wierzymy, że człowiek jest zbawiony przez pokutę i wiarę w ukończone dzieło Chrystusa. Usprawiedliwienia dostępujemy wyłącznie dzięki łasce.
 7. Wierzymy, że Kościół to ciało Jezusa Chrystusa złożone ze wszystkich prawdziwie wierzących. Obecnie zadaniem Kościoła jest uwielbianie Boga, doskonalenie świętych i ewangelizacja świata.
 8. Wierzymy, że Pan Jezus Chrystus powróci w Swej osobowości i ciele, by wypełnić nasze zbawienie i ustanowić Swoje chwalebne Królestwo.

 

Gdzie pracujemy