OM w Polsce

OM Polska istnieje, by wyposażać i wspierać lokalne kościoły, tak by mogły nieść nadzieję i pomoc wszystkim ludziom i wszystkim narodom.

Author's imageDonna i Arek DelikowieLiderzy OM Polska

Działalność OM ma w Polsce długą historię. Sięga ona lat 60tych XX wieku, kiedy wraz z innymi usługiwał tu także George Verwer. Potem tworzyły się kolejne zespoły, które służyły, ewangelizowały i udostępniały literaturę. Po upadku socjalizmu zespoły pracowników OM zaczęły na stałe zamieszkiwać Polskę. We wczesnych latach 90tych zaczęli tu służyć Potterowie (kreatywna ewangelizacja), potem dołączyła do nich rodzina Kadlec i inni. Tuż po zniesieniu żelaznej kurtyny do polskiego portu zawitał Logos II. Grupy polskiej młodzieży uczestniczyły od początku w TeenStreet, międzynarodowej konferencji organizowanej przez niemiecki OM od 1992. W roku 2000 w Gdańsku odbyła się konferencja programu Love Europe, która przyciągnęła młodzież z Rosji i innych krajów. Przez te lata kilkoro Polaków angażowało się też w służbę OM, szczególnie na statkach. Obecnie Bóg powołuje coraz więcej chrześcijan z Polski do służby misyjnej, najczęściej na pokładzie Logos Hope i poprzez uczestnictwo w szkoleniu misyjnym w Republice Południowej Afryki lub Anglii. Niektórzy uczestniczą w wakacyjnych ewangelizacjach w Europie lub podejmują się długoterminowej służby w różnych krajach świata. Jedna Polka uczestniczyła też w programie Asia Challenge Teams. Niewątpliwie udział w organizowanej co dwa lata europejskiej konferencji Mission-Net przyczynia się do rozwoju tego misyjnego żaru w sercach naszych rodaków.

Pracą OM Polska kierują Donna i Arek Delikowie, mieszkający w Kutnie. Ich działania skupiają się wokół dwóch głównych elementów – lokalnej służby i globalnej wizji. Z jednej strony, jest to więc praca ewangelizacyjna i duszpasterska w Polsce: trwająca właśnie budowa kościoła, praca pastorska, misja wśród uzależnionych, służba wśród dzieci i młodzieży. Z drugiej strony, dążeniem OM Polska jest także rozbudzanie świadomości i pasji misyjnej w tutejszych kościołach. Pragniemy, by Polscy chrześcijanie modlili się o inne narody, byli ofiarni na rzecz ewangelizacji świata, i wreszcie – by jak najwięcej osób, zgodnie ze swoim powołaniem, mogło służyć na misjach krótko- i długoterminowych.

Chcesz zorganizować prezentację misyjną w swoim kościele? Porozmawiać o misji? Pomóc w naszej pracy?

Skontaktuj się z nami!