Mieszkańcy Sudanu od lat żyją w warunkach okrutnego konfliktu zbrojnego. Po tym jak kraj opuścili obcokrajowcy, a łączność często jest zakłócona, światu zewnętrznemu trudno jest uzyskać dokładne informacje o tym, co się dzieje. Konflikt w Sudanie został nazwany „zapomnianą wojną”.

„Biedny bowiem nie na zawsze będzie zapomniany, nadzieja ubogich nie przepadnie na wieki.”. Psalm 9,18 

Koszmar humanitarny

W Sudanie mieszka 48 milionów ludzi; połowa z nich potrzebuje pomocy humanitarnej. „Koszmar humanitarny” – tak Organizacja Narodów Zjednoczonych opisuje sytuację w Sudanie. Agencje pomocowe twierdzą, że wojna doprowadziła tam do najgorszego kryzysu przesiedleńczego na świecie.

Gotowi do poświęceń

Ponad osiem milionów ludzi uciekło ze swoich domów od kwietnia ubiegłego roku. Około dwóch milionów jest uchodźcami w sąsiednich krajach, podczas gdy obozy i tymczasowe schroniska są jedyną opcją dla wielu innych. Są one przepełnione, co przekłada się na problemy z bezpieczeństwem, chorobami i niedożywieniem. Pośród gwałtownej walki o władzę w kraju, pracownicy mówią nam, że ludzie są rozczarowani swoimi przywódcami politycznymi i religijnymi.

Sudan jest w ponad 90 procentach krajem muzułmańskim. Ludzie, którzy stają się naśladowcami Jezusa, spotykają się z opozycją w swoich rodzinach i społecznościach. Jednak teraz, gdy sudańscy chrześcijanie otwierają swoje domy i dzielą się tym, co mają, ludzie naprawdę chcą dowiedzieć się, co oznacza naśladowanie Chrystusa.

Wielkie żniwo

Dotąd głównym źródłem dochodu Sudanu było rolnictwo, ale wojna doprowadziła kraj na skraj głodu. Pola uprawne zostały opuszczone, ponieważ ludzie musieli uciekać, nie zasiano upraw, a dostawy z innych krajów są skomplikowane logistycznie i bardzo kosztowne.

Naśladowcy Jezusa w Sudanie rozpoczęli projekt rolniczy, aby zapewnić żywność i pracę oraz możliwość mentoringu dla potrzebujących rodzin. OM jest zaangażowana we wspieranie 130 lokalnych pracowników, którzy działają w ten sposób na terenach objętych konfliktem. Staramy się pozyskać środki na ich utrzymanie, by mogli kontynuować tę potrzebną pracę.

Dołącz do nas w modlitwie:

  • O trwałe zakończenie przemocy i cierpienia Sudańczyków
  • O zaspokojenie podstawowych potrzeb dla ludzi, którzy cierpią głód i nie mają schronienia
  • O niewielką wspólnotę chrześcijańską, która pomimo ucisku, cierpliwie okazuje miłość sąsiadom, niezależnie od wyznania
  • O odbudowanie nadziei w ludziach i lepszą przyszłość dla tego kraju

Możesz wspierać nasze działania na terenie Sudanu przez jednorazowe lub regularne darowizny (w tytule: Darowizna na cele statutowe – Sudan). Dziękujemy.

Chcę pamiętać o Sudanie. Darowizna 50 ZŁ

Twoja darowizna zmienia życia

OM jest organizacją non-profit, działającą dzięki ofiarności tysięcy darczyńców na całym świecie. Włącz się, by razem z nami wpływać na przemianę życia pojedynczych osób i całych społeczności.

Co u nas słychać?

Newsletter OM w Polsce, informacje i inspiracja do działania.