Serve on board Logos Hope with an international crew of 400 volunteers from over 60 different countries.

We are looking for a qualified nurse to provide on board medical care and treatment for crew & guests under the direction of the ship’s physician.

Twoja darowizna zmienia życia

OM jest organizacją non-profit, działającą dzięki ofiarności tysięcy darczyńców na całym świecie. Włącz się, by razem z nami wpływać na przemianę życia pojedynczych osób i całych społeczności.

Co u nas słychać?

Newsletter OM w Polsce, informacje i inspiracja do działania.