Help us present Logos Hope to the world as Communications Manager, also known as Global Connections Department Head.

Working on board, you will be responsible for managing and supporting a creative team that brings the stories of the Ship Ministry to life through writing and design, photos and video, media relations and more as you travel from port to port.

Twoja darowizna zmienia życia

OM jest organizacją non-profit, działającą dzięki ofiarności tysięcy darczyńców na całym świecie. Włącz się, by razem z nami wpływać na przemianę życia pojedynczych osób i całych społeczności.

Co u nas słychać?

Newsletter OM w Polsce, informacje i inspiracja do działania.