Pamir Ministries is looking for a part time person to assist with the financial accounts of the organization. Duties include: receiving and processing staff expense reports, entering financial data into our accounting software, purchasing organizational items, payment of invoices, and creating financial reports.  While previous bookkeeping knowledge and experience are preferred, it is not required. It is possible for the Finance Assistant to be based remotely.

Twoja darowizna zmienia życia

OM jest organizacją non-profit, działającą dzięki ofiarności tysięcy darczyńców na całym świecie. Włącz się, by razem z nami wpływać na przemianę życia pojedynczych osób i całych społeczności.

Co u nas słychać?

Newsletter OM w Polsce, informacje i inspiracja do działania.