You will work twice a week in the Family Camp, facilitating the women’s 'Beauty Room’ and planning simple activities for the children. You will have the opportunity to assist in the local churches with childrens church on a Sunday.

The remaining time, you will work a few days a week with our team in Adaševci camp, assisting in laundry, working in our 'Tea Tent’ and socialising with the refugees (this camp is all single guys)

**We will provide assistance and resources, but we would love someone who would feel comfortable to run the 'Beauty Room’ and childrens activities for the time you are here.

Twoja darowizna zmienia życia

OM jest organizacją non-profit, działającą dzięki ofiarności tysięcy darczyńców na całym świecie. Włącz się, by razem z nami wpływać na przemianę życia pojedynczych osób i całych społeczności.

Co u nas słychać?

Newsletter OM w Polsce, informacje i inspiracja do działania.