Jako zespół, kochamy celebrować różnorodność kulturową i budować relacje z ludźmi z wielu narodów. Projekt Mehmon wspiera osoby przybywające do Polski z Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu. Staramy się towarzyszyć im w budowaniu nowego życia w naszym kraju.

Jedną z wielu kultur, z którą często się stykamy, są osoby pochodzenia perskiego – z Iranu, Afganistanu, Tadżykistanu i sąsiednich narodów.

Nasza Herbaciarnia Bliskowschodnia to cotygodniowe spotkania, podczas których  przedstawiciele kultury perskiej i arabskiej mogą spotkać się ze sobą nawzajem, a także z Polakami, którzy interesują się tymi narodami.

Prowadzimy również spotkania chrześcijańskie w języku perskim: jest czas na studiowanie Biblii, modlitwę i śpiew. Jest to okazja do duszpasterskiej troski o osoby perskojęzyczne, dla których język polski lub angielski jest barierą, a które szukają kontaktu z innymi chrześcijanami.

CZYM JEST NOWRUZ?

Nowruz, czyli Perski Nowy Rok, to święto, które określa nadejście wiosny. Znajdujemy tu wiele symboli związanych z nowym początkiem, nowym życiem, oczyszczeniem, czy wiecznością. Odnoszą się one do pytań i narracji, które często utożsamiamy z Wielkanocą.

W tym roku Nowruz wypada 20 marca, a już we wtorek 19 marca w Domu Kultur organizujemy z tej okazji wydarzenie, na którym nie zabraknie elementów perskiej kultury: jedzenia, muzyki i tańca. Zapraszamy do wspólnego świętowania!

Twoja darowizna zmienia życia

OM jest organizacją non-profit, działającą dzięki ofiarności tysięcy darczyńców na całym świecie. Włącz się, by razem z nami wpływać na przemianę życia pojedynczych osób i całych społeczności.

Co u nas słychać?

Newsletter OM w Polsce, informacje i inspiracja do działania.