Stowarzyszenie OM w Polsce

Stowarzyszenie Operation Mobilisation w Polsce, zarejestrowane w 2020 roku, jest organizacją społeczną, mającą na celu prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz ogółu społeczności. Opiera swoje działania na pracy społecznej członków oraz wolontariuszy.

Zarząd Stowarzyszenia:

Weronika Maria Czajko, prezes stowarzyszenia
Roman Baranowski, członek zarządu
Adam Duliński, członek zarządu
Elżbieta Izabela Siewniak, członek zarządu

Cele Statutowe Stowarzyszenia:

  1. Organizowanie i niesienie pomocy w każdym wymiarze, w szczególności pomocy bytowej, edukacyjnej, medycznej, terapeutycznej i duszpasterskiej, wśród osób, które takiej pomocy potrzebują, w kraju i za granicą.
  2. Przekazywanie ludziom chrześcijańskiego przesłania nadziei i pojednania w oparciu o nauczanie i dzieło Jezusa Chrystusa (ewangelizacja), propagowanie chrześcijańskich wartości i upowszechnianie wiedzy biblijnej, szczególnie w środowiskach i krajach, w których są one nieznane.
  3. Udzielanie wszechstronnej pomocy w rozwoju istniejących i zakładaniu nowych wspólnot chrześcijańskich w różnych krajach.
  4. Inicjowanie, wspieranie i rozwijanie inicjatyw mających na celu ochronę praw i wolności człowieka, ochronę życia rodzinnego, profilaktykę społeczną oraz zapobieganie wykluczeniom społecznym.
  5. Prowadzenie działań integracyjnych, twórczych, edukacyjnych i opiekuńczych, wspierających indywidualny i społeczny rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych.
  6. Promocja i upowszechnianie idei wolontariatu, dobroczynności oraz współpracy – zarówno lokalnej, jak i międzynarodowej oraz między różnymi kościołami chrześcijańskimi.
  7. Krzewienie wiedzy o historii, kulturze i obyczajach miejsc, w których Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność, wspieranie skutecznej komunikacji międzykulturowej, zapobieganie ksenofobii i rasizmowi.