Are you excited to support Chinese-Speaking workers through a web platform?

Chinese World Ministry (CWM) is developing a web platform that provides a virtual community space for Chinese Cross-Culture workers.

We are looking for someone who are able to do webserver management and the tasks are the following:

1. Maintain and troubleshooting server issues
2. Website performance/security monitoring

Twoja darowizna zmienia życia

OM jest organizacją non-profit, działającą dzięki ofiarności tysięcy darczyńców na całym świecie. Włącz się, by razem z nami wpływać na przemianę życia pojedynczych osób i całych społeczności.

Co u nas słychać?

Newsletter OM w Polsce, informacje i inspiracja do działania.