We are currently seeking a dynamic and experienced individual or couple to join our team in Azerbaijan to lead the growth and development of our national staff.

As a team builder, you will be responsible for living in Azerbaijan and potentially learning Azerbaijani. You will be working to build and strengthen our team by creating a welcoming and hospitable environment, fostering strong relationships among team members, and providing guidance and support as needed.

Twoja darowizna zmienia życia

OM jest organizacją non-profit, działającą dzięki ofiarności tysięcy darczyńców na całym świecie. Włącz się, by razem z nami wpływać na przemianę życia pojedynczych osób i całych społeczności.

Co u nas słychać?

Newsletter OM w Polsce, informacje i inspiracja do działania.