Medical professionals don't need to be Arabic speakers although it will be a benefit.  They should be solid Christians who are interested in serving God and the people of the Arabian Peninsula. There are excellent expatriate schools in this country and an easy place to live.

Twoja darowizna zmienia życia

OM jest organizacją non-profit, działającą dzięki ofiarności tysięcy darczyńców na całym świecie. Włącz się, by razem z nami wpływać na przemianę życia pojedynczych osób i całych społeczności.

Co u nas słychać?

Newsletter OM w Polsce, informacje i inspiracja do działania.