Cross-Cultural Training (Phase 2) is a gap year training organize purposely to give already equipped REACH trainees and other missions’ students the Practical Ministry Experiences (PMEs) needed to serve in the Unreached. CCT (Phase 2) empower trainees to use all the tools and skills in the area of Unreached area focus. Modules such as VCJFs (Harvest Training), EPIC Journey, Sports Ministry, Practical Missions etc are introduce to advance trainee’s focus.

Twoja darowizna zmienia życia

OM jest organizacją non-profit, działającą dzięki ofiarności tysięcy darczyńców na całym świecie. Włącz się, by razem z nami wpływać na przemianę życia pojedynczych osób i całych społeczności.

Co u nas słychać?

Newsletter OM w Polsce, informacje i inspiracja do działania.