Are you an experienced car mechanic with a talent for tackling diverse mechanical challenges? We're in need of a skilled individual to oversee the maintenance and repair of our mission's vehicles, including cars, trucks, and agricultural machinery like tractors.
We're seeking someone proficient in diagnosing and fixing automotive issues to ensure our fleet remains in top-notch condition.

Twoja darowizna zmienia życia

OM jest organizacją non-profit, działającą dzięki ofiarności tysięcy darczyńców na całym świecie. Włącz się, by razem z nami wpływać na przemianę życia pojedynczych osób i całych społeczności.

Co u nas słychać?

Newsletter OM w Polsce, informacje i inspiracja do działania.