Pomoc dzieciom po doświadczeniu traumy – zapraszamy na szkolenie!

Dzieci, które doświadczyły wojny, potrzebują więcej niż jedzenia, schronienia czy leków. Potrzebują poczucia bezpieczeństwa, emocjonalnego wsparcia i nadziei na przyszłość.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla facylitatorów programu Operation Safe, które odbywają się w różnych miastach na terenie Polski – zapytaj o najbliższe szkolenie, kontaktując się z nami!

OpSafe to profesjonalny program, oparty o wiedzę i doświadczenie w warunkach uchodźstwa, wojny, trzęsień ziemi, powodzi, itp, ceniony przez fachowców, oparty na chrześcijańskich wartościach i ewangelicznym przesłaniu.

Chcę się zarejestrować

Szkolenie przygotowuje do świadczenia pierwszej pomocy psychologicznej oraz do prowadzenia półkolonii dla dzieci wg. Programu OPSAFE, wraz z dostępem do pakietu wszystkich niezbędnych materiałów. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat i będzie mógł szkolić kolejne osoby, które włączą się w organizowanie pięciodniowych półkolonii dla dzieci w oparciu o lokalne wspólnoty.

Za wdrożenie programu w Polsce odpowiada OM, które z powodzeniem realizowało programy OPSafe w Nepalu i na Filipinach. Działamy we współpracy z Ewangeliczną Polską oraz lokalnymi kościołami. Udział w szkoleniu jest bezpłatny; zapraszamy osoby posługujące się językiem polskim, ukraińskim i angielskim. Zarejestruj się, liczba miejsc ograniczona!

Chcę się zarejestrować
To ważne. Warto podzielić się ze znajomymi.