W poszukiwaniu prawdziwego pokoju

Jesteśmy poruszeni do głębi tragedią wojny w Syrii. Dzięki nowym technologiom, niemal na żywo obserwowaliśmy zagładę Aleppo. Budynki runęły już dawno, a mieszkańcy ciągle giną. Najbardziej cierpią zwykli ludzie, brutalnie modrowane są kobiety i dzieci. Możemy płakać ze smutku i z bezsilności. Możemy zobojętnieć, bo ileż człowiek może takich obrazów przyswoić.

Ale my wierzymy, że nie wolno nam w takim czasie milczeć. Na naszych oczach pisze się współczesna historia. Trzeba nazywać zło złem, ale można też uczynić coś więcej – swój ból i gniew zanieść do Boga, wołając o Jego interwencję. Stając u stóp krzyża, wiemy że cierpienia, jakich doświadczają mieszkańcy ogarniętej wojną Syrii, nie są Mu ani obce, ani obojętne.

Zachęcamy więc wszystkich chrześcijan do modlitwy, by nad Aleppo zatriumfował Chrystusowy pokój, Jego miłość i Jego wybawienie. Módlmy się z wiarą, z ufnością i z wizją przyszłej odnowy, zapisaną w Janowym Objawieniu: „I widziałem nowe niebo i nową ziemię (…) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.” Objawienie św. Jana (Apokalipsa) 21,1-5

Jednocześnie zachęcamy do wspierania wszelkich służb niosących pomoc i nadzieję uchodźcom z Syrii. Wsparcie można przekazywać m.in. na projekt OM „Safe Passage” („Bezpieczna droga”), realizowany w Grecji, Macedonii i na Bałkanach. Polscy misjonarze przy granicy grecko-macedońskiej prowadzą służbę w obozach wśród najbardziej potrzebujących.

Możesz pomóc!

W tytule podaj „Ofiara na cele statutowe – pomoc dla uchodźców, OM Macedonia”

nr konta: 47 1020 1390 0000 6902 0220 0582
Biblijne Stowarzyszenie Misyjne – Operation Mobilisation Polska, Ul. Staszica 10/38, 99-300 Kutno

To ważne. Warto podzielić się ze znajomymi.