Trzęsienie ziemi w Ekwadorze

Trzęsienie ziemi, które 16 kwietnia nawiedziło Ekwador, spowodowało ogromne zniszczenia i pochłonęło wiele ofiar. Wstrząsy o sile 7.8 w skali Richtera, zarejestrowane na wybrzeżu, zrównały z ziemią 75 procent domów. Jak dotąd wiadomo, że w katastrofie zginęło przeszło 650 osób, choć ta liczba będzie korygowana w miarę oczyszczania gruzów. Tysiące rannych potrzebują pomocy medycznej. Wstrząsy wtórne, których zarejestrowano przeszło 600, powstrzymują ludzi przed powrotem do swoich domów. Powstają prowizoryczne obozowiska, w których ludzie chronią się przed deszczem.

Możesz pomóc

Najpilniejsze potrzeby to żywność, woda i bezpieczne schronienie. Misjonarze z organizacji OM International współpracują z kościołami, docierając do najbardziej poszkodowanych w Bahía de Caráquez i Perdernales.

Kolejnym etapem niesienia pomocy będzie odbudowa domów, kościołów i pomoc miejscowym społecznościom w powrocie do normalnego funkcjonowania. Ofiary trzęsienia ziemi potrzebują zarówno materialnego, jak i emocjonalnego wsparcia, by odbudować swoje życie.

OM organizuje jednocześnie szkolenia w zakresie pomocy psychologicznej i duszpasterskiej dla ofiar traumatycznych przeżyć. Misjonarze szkolą pastorów i duchownych, by sami mogli udzielać pomocy potrzebującym w swoich regionach.

Wsparcie finansowe, przekazane na fundusz ofiar trzęsienia ziemi w Ekwadorze, pozwoli dotrzeć z pomocą do rodzin, które straciły jednocześnie schronienie i cały dobytek. Dostarczając im wodę, żywność i niezbędne sprzęty, możemy w praktyczny sposób okazać im Bożą miłość. Dar w wysokości 100 zł zapewnia wyżywienie czteroosobowej rodziny przez cały tydzień. Każda kwota ma znaczenie – już kilka złotych umożliwia zakup bardzo potrzebnych środków opatrunkowych, ciepłego koca czy czajnika do gotowania wody na ogniu.

Jednocześnie misjonarze proszą wierzących o modlitwę – by Bóg napełniał nadzieją serca pogrążone w rozpaczy, by cudownie uzdrawiał i ocalał, by dawał siły, środki i jedność serc w odbudowie zniszczonych miejscowości.

Przekaż wsparcie

 

To ważne. Warto podzielić się ze znajomymi.