• video

Ukraina – Powstań

Nie możemy całkowicie zmienić okoliczności, ale możemy dawać ludziom pocieszenie. Możemy się o nich troszczyć i w ten sposób pokazać miłość Chrystusa. Możemy razem stanąć w modlitwie za Ukrainę i ludzi w tym kraju.

Jezus powstał ze śmierci do życia i my również możemy tego doświadczać, odpowiadając w Jego imieniu na ten ogrom potrzeb.

Zaangażuj się!
🔴 Finansowo: https://zrzutka.pl/m9upjm
🔴 Jako wolontariusz: https://forms.gle/JZdTZiCbanp9yKFB6
🔴 W modlitwie – zatrzymaj się na chwilę i módl się razem z nami!

To ważne. Warto podzielić się ze znajomymi.