Pożegnanie – Peter Maiden (1948-2020)

14 lipca 2020 nasz przyjaciel i drogi brat w Chrystusie, Peter Maiden, spotkał się ze swoim Zbawicielem. Jego gorliwe oddanie biblijnej egzegezie i pastorskie serce pozostają z nami jako dziedzictwo głoszenia Bożej prawdy z niezwykłą miłością i współczuciem. To dziedzictwo pozostaje skarbem nie tylko dla Operation Mobilisation (OM), ale i całego świata misyjnego.

Jako międzynarodowy dyrektor OM w latach 2003-2013, Peter podkreślał znaczenie duchowego życia misjonarzy i doniosłość Bożego Słowa, przenikającego każdą dziedzinę życia naśladowcy Jezusa. Stał się przykładem całkowitego oddania Panu, zarówno w publicznej służbie jak i w życiu osobistym, modelując cichą wytrwałość i wizjonerską pasję wobec przemieniającej mocy Ewangelii. To pod jego kierownictwem rozwinęły się w OM pionierskie służby, oparte na holistycznym rozumieniu misji, łączącym duchowe i materialne potrzeby ludzi. Peter rozwinął również znacząco grono przywódcze OM, szczególnie o misjonarzy z Afryki, Ameryki Południowej i Azji.

Peter urodził się w kwietniu 1948 roku w Carlisle w Anglii; tam również poznał swoją przyszłą żonę, Win. Do ruchu misyjnego OM dołączył w 1974 roku w roli dyrektora krajowego Wielkiej Brytanii, następnie przez wiele lat służył u boku George’a Verwera jako międzynarodowy wicedyrektor, by następnie objąć rolę przywódcy całej organizacji. Oprócz służby w OM, Peter był zaangażowany w pracę lokalnego kościoła, zasiadał w radzie nadzorczej centrum Capernwray Hall i prowadzonego tam seminarium teologicznego; był również przewodniczącym zarządu chrześcijańskiego aliansu Keswick Convention. Był autorem książek, m.in. Building on the Rock, Discipleship Matters oraz najnowszej – Radical Gratitude (Radykalna wdzięczność), którą napisał podczas choroby i ukończył w ostatnich miesiącach życia. Książka ukaże się jeszcze w tym roku.

Peter w 2013 roku przekazał przywództwo organizacji pochodzącemu z Singapuru Lawrence’owi Tongowi . Jako dyrektor emeritus zamieszkał w Kendall, w Anglii, poświęcając czas rodzinie oraz kontynuując służbę jako wykładowca, kaznodzieja, pisarz i mentor dla młodych liderów.

To ważne. Warto podzielić się ze znajomymi.