Poślij mnie!

Emilie* już jako mała dziewczynka marzyła, by pojechać do Indii  i tam dzielić się ewangelią. Fascynowały ją barwne ludowe stroje, a świadomość, że wielu nie zna Jezusa poruszała jej serce. „Cztery lata temu przeczytałam książkę o ludziach, do których nie dotarła jeszcze ewangelia – wspomina Emilie  – i zaczęłam płakać. Bóg skruszył moje serce i zaczęłam wołać «Poślij mnie!»”

Emilie ma obecnie dwadzieścia kilka lat i jest świadoma, że dopiero teraz może realizować to powołanie. Bóg zamykał wcześniej drzwi do wyjazdu misyjnego, ale dawał jej przestrzeń do przygotowań. Przeprowadzka do Birmingham i uczestniczenie w programie szkoleniowym OM REACH nauczyło ją służyć w międzynarodowym środowisku. Ponadto praktyki z ramienia programu odbywała w  kościele pracującym z ludźmi pochodzącymi z południowej Azji. Wielu z nich wywodziło się z gudżarackiej grupy etnicznej – jednej z grup, która ma w Indiach najmniej kontaktu z Ewangelią. Emilie mogła uczyć dzieci, pracować w kościelnym sklepie charytatywnym, rozmawiać z ludnością gudżaracką mieszkającą w okolicy i poznawać ich kulturę. Zdecydowała się także dołączyć do OM-u w sierpniu 2020 i kontynuować swoją służbę w tym samym miejscu, a także uczyć się języka gudżarackiego. Nie wie, czy pojedzie do Indii, ale widzi, jak pięknie Bóg wykorzystał jej dwa lata w Wielkiej Brytanii. Jak sama mówi: „Myślałam, że zdobywanie niezdobytych dla Chrystusa wymaga dalekich podróży, ale oni są blisko – także tutaj w Wielkiej Brytanii.”

*imię zmienione

To ważne. Warto podzielić się ze znajomymi.