Dzień Misyjny w Warszawie

W sobotę 15 października spotkaliśmy się w gronie przyjaciół OM Polska, by odnowić w sobie żar miłości do narodów, by inspirować się do dzielenia się Ewangelią – na różne sposoby i wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe. Modliliśmy się wspólnie o konkretnych misjonarzy, kraje i projekty misyjne. Łączyliśmy się za pośrednictwem Skype’a z Polakami w Ghanie, Macedoniii i Mołdawii, a na miejscu o swojej służbie opowiedzieli nam misjonarze: Karolina i Abel Dos Santos, Daniel i Kasia Kropf oraz Vicky i Janusz Kokot.

Naszym gościem specjalnym był Avi Snyder, dyrektor europejskiego oddziału organizacji Żydzi dla Jezusa. Poznaliśmy historię jego życia i służby: ten dawniej żydowski ateista, dziś jest pełen gorliwości do odważnego niesienia Dobrej Nowiny Żydom, szczególnie w krajach gdzie historycznie doświadczyli ucisku lub cierpienia.

Nie zabrakło dobrych rozmów i świetnej zabawy przy nauce podstaw tańca izraelskiego (warsztaty przygotowała grupa Snunit z Warszawy). To było dobre, cenne spotkanie – kolejne już w trakcie Konferencji ZOOM 2017.

To ważne. Warto podzielić się ze znajomymi.