TeenStreet 2017 – dziękujemy!

TeenStreet to międzynarodowa chrześcijańska konferencja młodzieżowa, organizowana przez OM. Pragniemy, we współpracy z Kościołem, towarzyszyć młodym Europejczykom przez zachęcanie, wyposażanie i relacje, zachęcając do autentycznej przyjaźni z Jezusem, tak by była ona widoczna w ich codziennym życiu i decyzjach.

Pierwszy TeenStreet odbył się w 1993 roku w Niemczech i od samego początku brali w nim udział również Polacy. Tegoroczna konferencja, która odbyła się na przełomie lipca i sierpnia, zgromadziła ok 4500 uczestników i wolontariuszy z 20 różnych krajów. W tej grupie znalazło się w tym roku 7 osób z Polski – tym razem same panie: uczestniczki, wolontariuszki i liderki. Udział w tym wydarzeniu był dla nich wspaniałym przeżyciem; czasem doświadczania Boga, słuchania jego Słowa, uwielbiania Go wraz z tysiącami młodych ludzi z całego świata. Był też cenną lekcją praktycznej miłości ponad różnicami kulturowymi i okazją do odkrywania swojego powołania.

Poruszane tematy skupiały się wokół hasła „Niezachwiany” (ang. Unshakeable), a przewodnim tekstem był fragment z 8 rozdziału Listu do Rzymian. „Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował” (Rzym 8,37). Rozważania skupiały się wokół zmagań codzienności i nadziei, jaką przynosi wierzącym miłość Ojca i zwycięstwo Jezusa na krzyżu. Kreatywnym sesjom towarzyszyły studia biblijne w małych grupach, a cały program wypełniały od rana do wieczora różnorodne warsztaty, sport, sztuka, koncerty i mnóstwo atrakcji.

Jeśli chciałbyś doświadczyć TeenStreet:

Możesz także modlić się o młodzież i wspierać to wydarzenie finansowo (w tytule: Darowizna na Teenstreet)

Przekaż wsparcie dla TeenStreet

To ważne. Warto podzielić się ze znajomymi.