Prośby modlitewne

Prośby modlitewne ze świata OM

Módl się o narody…

  • Indonezja

  • Madagaskar

  • Egipt