Ewangelia Łukasza w językach romskich

Ewangelia Łukasza została przetłumaczona na cztery języki romskie i została wydana! Niedawno trafiła w ręce Romów z Chorwacji i Serbii. Wraz z nią pięćdziesiąt biblijnych historii także ukazało się drukiem oraz w wersji elektronicznej jako e-book i audiobook. Romowie, do których trafiła ewangelia, byli poruszeni czytając ją w swoim języku.

W realizację projektu był zaangażowany OM wraz z inna organizacją. Jedną z osób wspierającą to przedsięwzięcie była  polska misjonarka – Patrycja. Dziękujemy Bogu za ten historyczny moment i wytrwałą służbę Patrycji oraz całego zespołu misjonarzy.

To ważne. Warto podzielić się ze znajomymi.