Wielka Brytania

  • Poślij mnie!

    Emilie* już jako mała dziewczynka marzyła, by pojechać do Indii  i tam dzielić się ewangelią. Fascynowały ją barwne ludowe stroje, a świadomość, że wielu nie zna Jezusa poruszała jej serce. „Cztery lata temu przeczytałam książkę o ludziach, do których nie dotarła jeszcze ewangelia – wspomina Emilie  – i zaczęłam płakać. Bóg skruszył moje serce i […]